Τι είναι η Γραφολογία

Ο όρος Γραφολογία(Graphology) είναι Ελληνικής ετυμολογίας και είναι συνδυασμός των λέξεων Γραφή και Λόγος.

Η επιστήμη της Γραφολογίας διαιρείται σε δύο κλάδους: Σε εκείνον που ερευνά τη γραφή από ψυχολογική άποψη με σκοπό τη διερεύνηση του ανθρώπινου χαρακτήρα (Αναλυτική Γραφολογία) και εκείνον που διενεργεί την μελέτη της γνησιότητας ή πατρότητας χειρόγραφων χαράξεων (Δικαστική Γραφολογία).

Comments are closed.