Συμβουλευτική Επιχειρήσεων

Αντικείμενο η υποβοήθηση κι εξυπηρέτηση εταιριών και διαφόρων φορέων προκειμένου να διακριβωθεί η καταλληλότητα του προσωπικού στις διάφορες υπηρεσίες /θέσεις/, όταν αυτές πραγματοποιούν είτε ατομικές είτε ομαδικές προσλήψεις. Η διερεύνηση των βαθύτερων τάσεων /κλίσεων και δεξιοτήτων του ατόμου ώστε να διοχετεύσει αποτελεσματικότερα το δυναμικό του.

Έργο του γραφολόγου είναι, αφού ενημερωθεί πλήρως για τις απαιτήσεις της υποψήφιας θέσης, να συμβουλεύσει την επιχείρηση ως προς το ποιος υποψήφιος είναι ο καταλληλότερος για τη συγκεκριμένη θέση, με αποτέλεσμα την μεγαλύτερη παραγωγικότητα του προσωπικού, υψηλότερες αποδόσεις κι εργασιακή ποιότητα.

Comments are closed.