Εξακρίβωση ανωνυμογράφων

Η διαδικασία εξέτασης ανώνυμων επιστολών και τελικής απόδοσης του περιεχομένου τους σε ένα πρόσωπο είναι επίσης απαιτητική. Τα ανώνυμα γράμματα διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: η πρώτη αφορά εκείνες τις επιστολες / σημειώσεις/σημειωματάρια/ ημερολόγια/ κάρτες κλπ που δεν φέρουν υπογραφή του συντάκτη τους. Ο δικαστικός γραφολόγος εδώ καλείται να αποδώσει το περιεχόμενό τους [το οποίο αποτελεί τη φυσική γραφή του συντάκτη τους] σε κάποιον γραφικό φορέα.

Η δεύτερη κατηγορία αφορά τις εκούσια τροποποιημένες επιστολές, ανυπόγραφες ως επί το πλείστον, όπου επίσης έργο του γραφολόγου είναι η εξακρίβωση του συντάκτη τους.

Comments are closed.