Δικαστική Γραφολογία

Η Δικαστική Γραφολογία αποτελεί την ερευνητική εκείνη επιστήμη μέσω της οποίας πραγματοποιείται ο εντοπισμός των διαφόρων  γραφολογικών χαρακτηριστικών και των χαρακτικών ιδιαιτεροτήτων  Έτσι, διαπιστώνεται η γνησιότητα ή μη της γραφής και υπογραφής, καθώς και η ταυτότητα του πλαστογράφου, αρκεί να συντρέχουν κάποιες απαραίτητες προϋποθέσεις.

Comments are closed.