ΓΡΑΦΟΛΟΓΙΑ

Ο όρος Γραφολογία(Graphology) είναι Ελληνικής ετυμολογίας και είναι συνδυασμός των λέξεων Γραφή και Λόγος.

Σύνθεση Γραφολογικού Πορτραίτου

Πραγματοποίηση υπεύθυνης επιστημονικής χαρακτηριολογικής διάγνωσης του ατόμου.

Συμβουλευτική Επιχειρήσεων

Υποβοήθηση κι εξυπηρέτηση εταιριών και διαφόρων φορέων προκειμένου να διακριβωθεί η καταλληλότητα του προσωπικού

ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΓΡΑΦΩΝ

Η διαδικασία εξέτασης ανώνυμων επιστολών και τελικής απόδοσης του περιεχομένου τους σε ένα πρόσωπο.

Δικαστικη Γραφολογια

Η Δικαστική Γραφολογία αποτελεί την ερευνητική εκείνη επιστήμη μέσω της οποίας πραγματοποιείται ο εντοπισμός των διαφόρων γραφολογικών χαρακτηριστικών και των χαρακτικών ιδιαιτεροτήτων

Διαπίστωση Γνησιότητας

Διερεύνηση χειρόγραφου κειμένου/υπογραφών ώστε να προσδιοριστεί εάν έχουν γραφεί από συγκεκριμένο πρόσωπο, ή σε περίπτωση πλαστογραφίας, αναγνώριση του πλαστογράφου.

Αναλυτικη Γραφολογια

Πραγματοποίηση υπεύθυνης επιστημονικής χαρακτηριολογικής διάγνωσης [Ψυχολογικό Πορτραίτο] του ατόμου